Ubezpieczenia jakie chcesz

Dla Twojego mieszkania lub domu

Locum Comfort to ubezpieczenie, w ramach którego możesz dowolnie wybrać zakres ochrony dla domu i mieszkania. Samodzielnie decydujesz co i na jaką wartość ubezpieczyć.

Korzyści dla Ciebie

Dla Ciebie w razie diagnozy nowotworu

Ubezpieczenie Onkopolisa zapewnia ochronę finansową na wypadek zachorowania na nowotwór. Możesz otrzymać jednorazową wypłatę sumy ubezpieczenia, a środki finansowe przeznaczyć, np. na prywatne wizyty u lekarza specjalisty, zakup leków czy leczenie za granicą.

Korzyści dla Ciebie

Jakie kwoty możesz otrzymać?

Zakres ubezpieczenia Warianty sumy ubezpieczenia z tytułu rozpoznania nowotworu
50 000 zł 80 000 zł 120 000 zł
Rozpoznanie nowotworu złośliwego 50 000 zł 80 000 zł 120 000 zł
Rozpoznanie nowotworu in situ 10 000 zł 16 000 zł 24 000 zł
Śmierć ubezpieczonego Suma składek od dnia zawarcia ubezpieczenia do końca rocznego okresu ubezpieczenia, w którym nastąpiło zdarzenie

Możesz posiadać więcej niż jedną Onkopolisę na łączną sumę ubezpieczenia z tytułu rozpoznania nowotworu do 200 tys. zł.

Dla Ciebie i Twoich Bliskich

Ubezpieczenie na życie Opiekun Rodziny może zapewnić finansowe wsparcie dla Ciebie, w razie Twojej całkowitej niezdolności do pracy lub dla Twoich bliskich, gdyby Ciebie zabrakło. Wysokość sumy ubezpieczenia możesz swobodnie dopasować do indywidualnych potrzeb (np. w oparciu o swoje zarobki lub wydatki swojej rodziny).

Korzyści dla Ciebie

W jakim zakresie udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa?

Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
Śmierć od 50 000 zł do 300 000 zł
Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku od 100 000 zł do 600 000 zł
Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego od 150 000 zł do 900 000 zł
Całkowita niezdolność do pracy od 50 000 zł do 300 000 zł